YALIN üretim danışmanlığı
Daha Yüksek Verim, Daha Yüksek Kalite, Daha Hızlı Teslimat…
Üretim Çizelgeleme Yazılımı
Sürdürülebilir Yalın Üretim Sistemi İçin
Progim-Üretim Çizelgeleme Yazılımı...
previous arrow
next arrow
Slider
Progim Dijital Dönüşüm

Yalın Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm ile Endüstri 4.0'a geçiş sürecinde yanınızdayız...

İşletmelerde maliyetleri düşürmek, kaliteyi yükseltmek, teslimat hızlarını artırmak için “Yalın Üretim Sistemi”nin kurulmasını gerçekleştiriyoruz. Bunun üzerine de “Dijital Dönüşüm Yol Haritası”nı çıkartarak, Endüstri 4.0 yolunda işletmelerin güvenli bir şekilde yol almasını sağlıyoruz.

Katma değerli üretim ve ürün yapmak için;

  • Yalın üretim sisteminin kurulmasını sağlamakla işletmelerin israflarını minimize ederek katma değerli işlerin oranını artırmasını sağlıyoruz.
  • Öte yandan da yazılım sektörünün en katma değerli ürünlerinden birisi olan “Üretim Çizelgeleme” yazılımını bünyemizde geliştirerek, sanayimizin kullanımına sunmuş oluyoruz.

Yolumuza, işletmelerin “Yalın Üretimden Endüstri 4.0’a Yol Haritası”nı çıkartarak ve onlara bu yolda her adımda destek vererek devam ediyoruz.Çağımızda bilgiye ulaşmak çok kolay.

Önemli olan, bilgiyi hayata doğru ve zamanında geçirmektir.

Progim Yalın Dönüşüm & Yazılım, yüksek bilgi birikimi ve uygulama tecrübesiyle «Yalın Dönüşümü» sektör gözetmeksizin kısa zamanda gerçekleştirir.

– Yalın tekniklerin sahada fiili olarak uygulanmasını sağlayarak tüm çalışanların sisteme olan bakışını kısa zamanda pozitife çevirir, güven sağlar. Çalışanlar sistemin teorisinin çok güçlü olduğunu eğitimlerde gördüğü kadar pratiğinin de sahada kolayca uygulanabilir olduğunu görür.

– Her zaman problemleri işin gerçekleştiği yerde uygulamalı olarak çözer. Bu yer fabrikanın herhangi bir bölgesi olabileceği gibi bazen kalite, bazen Arge, bazen tedarik zinciri bölümleri gibi üretime destek olan endirekt bölümler de olabilir.

– Uzun yıllara dayalı saha tecrübesi olan danışmanlarımızla “Yalın Dönüşüm”ü haftalık “Kaizen Çalıştayları” ile gerçekleştiriyoruz. Bu yöntemi o kadar etkin ve başarılı uyguluyoruz ki Kobiler 6 ay-1 yıl sonra nasıl bir firma olacaklarını, daha ilk haftada, olmuşunu görerek, gözünde canlandırabiliyorlar. Bu da firmanın tüm çalışanlarının “Yalın Üretim Sistemi”ne güvenini ilk haftadan sağlıyor.

Progim Çizelgeleme

Danışmanlıklarımız

Yalın üretim

Daha Yüksek Verim, Daha Yüksek Kalite, Daha Hızlı Teslimat…

Üretim Yönetimi

Kaynakların En Verimli Şekilde Kullanılmasını Sağlayalım…

TPM

Sıfır Arıza, Sıfır İş Kazası, Sıfır Hata…

Yalın Hastane

Hasta, Çalışan ve İşveren Memnuniyeti…

Danışmanlık Yöntemimiz

Hızımızın temel kaynağı, gerekli Yalın Üretim Tekniklerinin seçilen bölgede bir hafta süren «Kaizen Çalıştayları» ile hayata geçirilerek yalın dönüşümün bölgesel olarak 1 haftada sağlanıyor olmasıdır. İşletmenin farklı bölümlerinden 8-10 kişi kadar üyenin katıldığı bir takım çalışması sonunda «Radikal İyileştirmeler» gerçekleştirildiğini ve bunlara zorlanmadan ulaşıldığını göreceksiniz. Gruptaki enerji ve yaratıcılık, hızlı ve basit çözümleri ortaya çıkararak yatırım ve mühendislik projesi gerektirmeden, iyileştirmelerin anında yapılmasını sağlar.

Progim danışmanları sürekli sahadadır. Yani nasıl yapılacağını anlatıp, gitmezler. Yalın üretimi ve tekniklerini firma çalışanları ile birlikte kaizen çalıştaylarında bizzat sahada uygulayarak hayata geçirirler.