Progim Yalın Dönüşüm & Yazılım

YALIN ÜRÜN GELİŞTİRME İLE TASARIM VE PROJE DEVREYE ALMA SÜREÇLERİNDE SEKİZ ANA İSRAF NASIL ÖNLENİR?

1.BÖLÜM

ÜRÜN GELİŞTİRME VE PROJE DEVREYE ALMA SÜREÇLERİNDEKİ
İSRAFLAR

5/5

2.BÖLÜM

YALIN ÜRÜN GELİŞTİRMEDE SEKİZ İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN UYGULANABİLECEK METODOLOJİ

5/5

3.BÖLÜM

ÜRÜN GELİŞTİRME VE PROJE DEVREYE ALMA SÜREÇLERİNDEKİ PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

5/5

Yazı dizimizin 1. bölümünde sizlere ürün geliştirme ve proje devreye alma süreçlerinizde yaşayabileceğiniz sekiz ana israfın neler olduğunu açıklamıştık.  Eğer ilk bölümü okumadıysanız, yazımızın 1. bölümünü de okumanızı öneririz.

2. BÖLÜM

Bu bölümde ürün geliştirme ve proje devreye alma süreçlerindeki israfların nasıl minimize edilebileceğinin metodolojisi anlatılacaktır.

Genelde pek çok şirkette ürün geliştirme sürecinin (veya proje devreye alma sürecinin) “İş Akış Şeması” yazılı olarak pek bulunmamaktadır.  Nihai ve verimli bir “yalın ürün geliştirme süreci”ne ulaşmak için öncelikle “Proses Haritalama Çalıştayı” yaparak mevcut durumda yaşanan süreci ortaya çıkarmak gereklidir.

Aşağıdaki fotoğrafta proje bazlı çalışan bir firmanın “Proje devreye alma sürecinin” mevcut durum proses haritası çalışması görülmektedir. Bu çalıştayın hızlı ve doğru yapılabilmesi için süreçte payı olan tüm bölümlerin yetkin birer çalışanının ekipte olması ve düzenli katılımı önemlidir. 

Ayrıca, ekip üyelerinin yeni fikirlere açık olduğu, pozitif tutum sergilediği, birbirlerini tenkit etmediği bir ortamın oluşturulması da çok önemli ve gereklidir.

Proses Haritalama Çalıştayı 5 ana adımdan oluşur.

  1.  Mevcut süreç haritası çıkartılır. Tüm ekip üyeleri mevcut süreçteki kendi iş adımlarını aktarır, özgürce fikirlerini paylaşır. Sarı renkli notların her biri süreç adımıdır.
  2. Her bölüm kendi içinde ve bölümler arasında yaşanan sıkıntıları-kopuklukları paylaşır. Kırmızı alınan notlar problemli noktalardır. Bu notların hepsi bir şekilde 8 israfa neden olan problemlerdir ve yok edilmelidir.
  3. Herkes kırmızı ile yazılan problemlere çözümler üretir. Yeşil renkle çözümler yazılır.
  4. Çözüm önerileri uygulanır.
  5. Yeni durum süreç haritasının “İş Akış Şeması” çıkartılır ve üst yönetimin tebrik ve teşekkürleri ile ekip kutlanır.
  • Sarı         :      60  Süreç Adımı
  • Kırmızı :      28  Problemli Nokta
  • Yeşil      :      26  Çözüm Önerisi

Yalın Ürün Geliştirme faaliyetleri öncesinde Proje startından, üretim başlangıcına kadar geçen süre, yani Proje devreye alma süresi örnek çalışmada 46 gündü. Mevcut durum haritası çıkartılıp, 60 süreç adımında görülen 28 problemli noktanın 26’sının yaklaşık 5 aylık yoğun bir çalışma ile çözülmesiyle proje devreye alma süresi 29 gün seviyelerine düşürüldü. 

Böylece yaklaşık %36 kısalma sağlandı.

Yeni sürecin doğru şekilde sürdürülebilmesinin en önemli şartı “STANDARTLAŞTIRMA”nın sağlanmasıdır. Yapılan iyileştirmelerin geriye kaçmaması için mutlaka standartlaştırma takozunun konması gereklidir. Bu nedenle herkesin takip etmekle yükümlü olacağı, aşağıda örnekte verilen gibi bir “iş akış şeması”nın çizilmesi ve tüm ilgililerle paylaşılması çok önem taşımaktadır.

Kırmızı ve yeşil notlarda yazılı olan problemli noktalar ve çözüm önerileri bir sonraki yazımızda detaylı olarak paylaşılacaktır.