Üretim Yönetimi

Kaynakların En Verimli Şekilde Kullanılmasını Sağlayalım…

ÜRETİM YÖNETİMİ NEDİR?

Üretim Yönetimi, işletme kaynaklarının (hammadde, malzeme, alan, makine, teçhizat, zaman ve işgücü) en optimum şekilde kullanılarak, müşterinin istediği ürünü, istediği zamanda, istediği miktarda, beklenen kalitede üretilmesi sürecidir.

Progim Yalın Dönüşüm & Yazılım bu sürecin en doğru şekilde yönetilmesi ve fabrika kaynaklarının en verimli kullanılmasının sağlanması için aşağıdaki konularda sektör gözetmeksizin hizmet vermektedir.

Üretim yönetimi, uygun araç ve yöntemlerin kullanılmasını sağlayarak yöneticilere karar vermede yardımcı olur. Üretim yönetiminin optimum şekilde yapılabilmesi için işletmenin diğer birimleri ile sıkı bir ilişki içinde olunması gerekmektedir.

Progim Yalın Dönüşüm & Yazılım firması üretim yönetimi için gerekli olan,

konularında hizmet vermektedir.