Progim Yalın Dönüşüm & Yazılım

ÜRETİM YÖNETİMİ NEDİR?

Üretim Yönetimi, işletme kaynaklarının (hammadde, malzeme, alan, makine, teçhizat, zaman ve işgücü) en optimum şekilde kullanılarak, müşterinin istediği ürünü, istediği zamanda, istediği miktarda, beklenen kalitede üretilmesi sürecidir.

Progim Yalın Dönüşüm & Yazılım bu sürecin en doğru şekilde yönetilmesi ve fabrika kaynaklarının en verimli kullanılmasının sağlanması için aşağıdaki konularda sektör gözetmeksizin hizmet vermektedir.

Uygun araç ve yöntemlerin kullanılmasını sağlayarak yöneticilere karar vermede yardımcı olur. Optimum şekilde yapılabilmesi için işletmenin diğer birimleri ile sıkı bir ilişki içinde olunması gerekmektedir.

üretim yönetimii
Üretim yönetim modülü

Kaynakların En Verimli Şekilde Kullanılmasını Sağlayalım…

Progim Yalın Dönüşüm & Yazılım firması üretim yönetimi için gerekli olan;

konularında hizmet vermektedir.