YALIN HASTANE

Hasta, Çalışan ve İşveren Memnuniyeti…

Yalın hastane nedir?

 • Hasta/Hasta yakını, çalışan ve işveren memnuniyetini artıran,                      
 • Daha kaliteli hizmet verilmesini sağlayan,
 • Sistemdeki israfların sürekli azaltmasıyla verimlilik artışı sağlayan,
 • Maliyetleri iyileştiren ve hastanın teşhis ve tedavi sürecini hızlandıran,
 • Böylece hastanenin karlılığını ve rekabet gücünü artıran,                          
 • “Kişisel Sorumluluk” ve “Karşılıklı Saygı” ile “Sürekli İyileştirme”nin   teşvik edildiği “İşletme Kültürü”nü yaratan bir “İşletme Stratejisi” dir… 

“ Değer”hastanın iyileşmesine yönelik yapılan tüm hizmetlerdir.

“Değer yaratmayan faaliyetler ise ;

 • yönetim için maliyet,
 • hasta için zaman kaybı,
 • çalışan için ise angarya işleri ifade eder. ”

Yalın Hastanenin sırrı; insanlara süreçlerin ayrıntılarına nasıl bakacaklarını göstererek, sorunların “Gemba’da” , işi yapan insanlar tarafından düzeltilmesini sağlamasında yatar. Sistem küçük ve yönetilebilir parçalar halinde düzeltilir ve iyileştirilir.

Yalın Hastane Dönüşümünün Faydaları

 • İş süreçlerin iyileştirilmesi ,sürekli akışın sağlanması
 • Verimlilik artışı
 • Yedi israfın minimize edilerek maliyetlerin azaltılması  
 • İş standartlarının belirlenmesi
 • 5S iyileştirmeleri
 • Hizmet kalite artışı
 • Hasta uyumu artışı
 • Malzeme stoklarında düşüş
 • Yürüme yollarından tasarrufu
 • Geçiş sürecinde kısalma
 • İş yüklerini dengelemek
 • Kapasitenin artırılması
 • Çalışan gelişiminin sağlanması