Progim Yalın Dönüşüm & Yazılım

YALIN HASTANE

Yalın hastane: Hasta, Çalışan ve İşveren Memnuniyeti…

Yalın hastane nedir?

 • Hasta/Hasta yakını, çalışan ve işveren memnuniyetini artıran, daha kaliteli hizmet verilmesini,
 • Sistemdeki israfların sürekli azaltmasıyla verimlilik artışı sağlayan,
 • Maliyetleri iyileştiren ve hastanın teşhis ve tedavi sürecini hızlandıran,
 • Böylece hastanenin karlılığını ve rekabet gücünü artıran,
 • “Kişisel Sorumluluk” ve “Karşılıklı Saygı” ile “Sürekli İyileştirme”nin   teşvik edildiği “İşletme Kültürü”nü yaratan bir “İşletme Stratejisi” dir.
yalın hastane
hasta değeri

DEĞER

“Değer” hastanın iyileşmesine yönelik yapılan tüm hizmetlerdir.

“Değer yaratmayan faaliyetler ise ;

 • yönetim için maliyet,
 • hasta için zaman kaybı,
 • çalışan için ise angarya işleri ifade eder. ”

 İnsanlara süreçlerin ayrıntılarına nasıl bakacaklarını göstererek, sorunların “Gemba” da , işi yapan insanlar tarafından düzeltilmesini sağlamasında yatar. Sistem küçük ve yönetilebilir parçalar halinde düzeltilir ve iyileştirilir.

Yalın Hastane Dönüşümünün Faydaları:

 • İş süreçlerin iyileştirilmesi ,sürekli akışın sağlanması
 • Verimlilik artışı
 • Yedi israfın minimize edilerek maliyetlerin azaltılması
 • İş standartlarının belirlenmesi
 • 5S iyileştirmeleri
 • Hizmet kalite artışı
 • Hasta uyumu artışı
 • Malzeme stoklarında düşüş
 • Yürüme yollarından tasarrufu
 • Geçiş sürecinde kısalma
 • İş yüklerini dengelemek
 • Kapasitenin artırılması
 • Çalışan gelişiminin sağlanması