Progim Yalın Dönüşüm & Yazılım
Yalın Üretim Nedir

YALIN ÜRETİM NEDİR?


Yalın Üretim Nedir?
İşletmenin tüm bölümlerinin proseslerinin “geçiş süreleri”ni kısaltır, müşteri tarafından talep edilen ürünlerin “kalite, maliyet, teslimat” faktörlerini iyileştirir.

Böylece işletmenin, karlılığını ve rekabet gücünü artıran bir İşletme Stratejisi’dir.

Aynı zamanda çalışanlarda “kişisel sorumluluk” ve “karşılıklı saygı” ile “sürekli iyileştirme”nin teşvik edildiği “işletme kültürü”nü oluşturur.

Yalın üretim  tekniklerinin sahada fiili olarak uygulanmasını sağlayarak tüm çalışanların sisteme olan bakışını kısa zamanda pozitife çevirir, güven sağlar.
Çalışanlar “Yalın Üretim Sistemi” teorisinin çok güçlü olduğunu eğitimlerde gördüğü kadar pratiğinin de sahada kolayca uygulanabilir olduğunu görür.

Uzun yıllara dayalı saha tecrübesi olan danışmanlarımızla “Yalın Dönüşüm”ü haftalık “Kaizen Çalıştayları” ile gerçekleştiriyoruz.

Progim kurulduğundan bu yana yüzlerce başarılı kaizen çalıştayı ile yalın üretim uygulamalarını hayata geçirdik.

Kaizen çalıştayları seçilen bölgede bir haftalık sürede yapılan iyileştirme ekip çalışmalarıdır.

Bu yöntemi o kadar etkin ve başarılı uyguluyoruz ki Kobiler 6 ay-1 yıl sonra nasıl bir firma olacaklarını.

daha ilk haftada, olmuşunu görerek, gözünde canlandırabiliyorlar.

Bu da firmanın tüm çalışanlarının “Yalın Üretim Sistemi”ne güvenini ilk haftadan sağlıyor.

Bizim amacımız işletmelerde balık tutmak değil, balık tutmayı öğretmektir.

İşletme çalışanları çalıştaylara aktif katılım sağlayıp bu sistemi benimseyerek, zamanla kendi başlarına da kaizen çalıştayı yapabilir hale gelir.

Böylece, sisteminin işletme kaynakları tarafından sürdürülmesi sağlanır.

Yalın Üretim Yararları Nelerdir?

Alan tasarrufu sağlar , israfı azaltır ve en önemlisi verimliliği artırır.

Yalın Dönüşüm sayesinde aşağıdaki kazanımları sağlamış olacaksınız:

  • Verimlilik artışı : %20 – %50
  • Alan tasarrufu : %20 – %40
  • Malzeme-yarı mamul stoklarında düşüş : %30 – %70
  • Yürüme yollarından tasarrufu : %30 – %70
  • Geçiş sürecinde kısalma : %50 – %80

yalın üretim

Yukarıda verilen maddi getirilerin yanında yalın dönüşümün doğrudan maddi olmayan çok önemli ilave getirileri de vardır.

Çalışanlarınız da aşağıdaki önemli kazanımları sağlamış olur:

  • İş güvenliğinde artış
  • Daha ergonomik çalışma koşulları
  • Karşılıklı saygı ve kişisel sorumluluk bilincinin gelişmesi
  • Kaizen (Daha iyiye doğru gelişim) kültürünün yerleşmesi

Karma Üretim – Standartlaştırılmış İş – Kaizen

Yalın Üretim, 5S

ÜNİVERSİTE İŞBİRLİKLERİ