YALIN üretim

Daha Yüksek Verim, Daha Yüksek Kalite, Daha Hızlı Teslimat…

YALIN ÜRETİM NEDİR?​

Yalın üretim, sistemdeki israfların sürekli azaltılmasıyla verimlilik artışı sağlayan, işletmenin tüm bölümlerinin proseslerinin “geçiş süreleri”ni kısaltan, müşteri tarafından talep edilen ürünlerin “kalite, maliyet ve teslimat” faktörlerini iyileştiren, böylece işletmenin karlılığını ve rekabet gücünü artıran bir İşletme Stratejisi’dir.

Yalın üretim, aynı zamanda çalışanlarda “kişisel sorumluluk” ve “karşılıklı saygı” ile “sürekli iyileştirme”nin teşvik edildiği “işletme kültürü”nü oluşturur.

Progim Yalın Dönüşüm, yalın üretim tekniklerinin sahada fiili olarak uygulanmasını sağlayarak tüm çalışanların sisteme olan bakışını kısa zamanda pozitife çevirir, güven sağlar. Çalışanlar “Yalın Üretim Sistemi” teorisinin çok güçlü olduğunu eğitimlerde gördüğü kadar pratiğinin de sahada kolayca uygulanabilir olduğunu görür.

Uzun yıllara dayalı saha tecrübesi olan danışmanlarımızla “Yalın Dönüşüm”ü haftalık “Kaizen Çalıştayları” ile gerçekleştiriyoruz. Progim kurulduğundan bu yana yüzlerce başarılı kaizen çalıştayı ile yalın üretim uygulamalarını hayata geçirdik.

Kaizen çalıştayları seçilen bölgede bir haftalık sürede yapılan iyileştirme ekip çalışmalarıdır. Bu yöntemi o kadar etkin ve başarılı uyguluyoruz ki Kobiler 6 ay-1 yıl sonra nasıl bir firma olacaklarını, daha ilk haftada, olmuşunu görerek, gözünde canlandırabiliyorlar. Bu da firmanın tüm çalışanlarının “Yalın Üretim Sistemi”ne güvenini ilk haftadan sağlıyor.

Bizim amacımız işletmelerde balık tutmak değil, balık tutmayı öğretmektir. İşletme çalışanları çalıştaylara aktif katılım sağlayıp bu sistemi benimseyerek, zamanla kendi başlarına da kaizen çalıştayı yapabilir hale gelir. Böylece, yalın üretim sisteminin işletme kaynakları tarafından sürdürülmesi sağlanır.

Yalın Dönüşüm sayesinde aşağıdaki kazanımları sağlamış olacaksınız:

Yukarıda verilen maddi getirilerin yanında yalın dönüşümün doğrudan maddi olmayan çok önemli ilave getirileri de vardır. Çalışanlarınız da aşağıdaki önemli kazanımları sağlamış olur: