Progim Yalın Dönüşüm & Yazılım

YALIN ÜRÜN GELİŞTİRME İLE TASARIM VE PROJE DEVREYE ALMA SÜREÇLERİNDE SEKİZ ANA İSRAF NASIL ÖNLENİR?

1.BÖLÜM

ÜRÜN GELİŞTİRME VE PROJE DEVREYE ALMA SÜREÇLERİNDEKİ
İSRAFLAR

5/5

2.BÖLÜM

YALIN ÜRÜN GELİŞTİRMEDE SEKİZ İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN UYGULANABİLECEK METODOLOJİ

5/5

3.BÖLÜM

ÜRÜN GELİŞTİRME VE PROJE DEVREYE ALMA SÜREÇLERİNDEKİ PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

5/5

Yalın ürün geliştirmenin faydalarını ve size sağlayacağı avantajları sizlerle 3 bölüm halinde bir yazı dizisiyle paylaşacağım. Yalın ürün geliştirme ile tasarım ve proje devreye alma süreçlerinde var olan sekiz ana israfın tespiti, bu israflara ait çözümlerin üretilmesi, iyileştirmelerin yapılması ve ürün-tasarım- mühendislik çalışmalarında standartlaşmanın nasıl sağlanacağı konularındaki bilgileri üç bölüm halinde takip edebileceksiniz. 

1.BÖLÜM

Bu bölümün konusu ise israflar ve israfların tespiti olacaktır.

ÜRGE Süreci veya proje devreye alma süreçleri şirketlerin en önemli süreçlerindendir. Artık üretim süreçlerinin verimliliğinde ve üretim maliyetlerinde şirketler rekabette birbirlerine oldukça yaklaştılar. 

  • Bundan sonra şirketleri rakiplerine karşı öne geçirecek temel unsurlardan birisi yeni ürün geliştirme fonksiyonlarının gücü ve hızıdır.
  • Başlık her ne kadar yeni ürün geliştirme de olsa proje bazlı çalışan şirketlerde yaptığımız onlarca çalışmada gördük ki bu şirketlerdeki proje devreye alma süreçleri de ürge süreçleriyle çok paraleldir. 
  • Örneğin, özel makine imalatçısı bir firmanın, çelik konstrüksiyon yapan bir firmanın aldığı bir siparişin sözleşmesini imzaladıktan sonra üretime başlayana kadar geçen süre “Proje devreye alma süreci”dir. 

Bu süreç ile seri üretim yapan firmalarda yeni bir ürün geliştirme süreci, adımların sayısı ve içeriği tam aynı olmamakla birlikte pek çok açıdan paraleldir. 

  • Bu nedenle proje usulü çalışan firmaların, proje yönetimi ve tasarım süreçlerini bu yazıda yeni ürün geliştirme kavramı ile eşdeğer tutarak takip etmesinde hiçbir sakınca yoktur.
  • Çünkü bu yazı dizisinde ürge süreçlerinin detay adımlarına değil, ürge süreçlerine yalın felsefe ile yaklaşım ele alınmaktadır.

Bilindiği üzere temel müşteri beklentileri “yüksek kalite, düşük maliyet ve hızlı teslimat” olarak, her geçen gün daha da artmaktadır.

(Satın alma ve tedarik süreçleri, yeni ürün geliştirme sürecinin bir parçası olduğu için ayrıca vurgulanmamaktadır)

Yalın üretim, uzun yıllardır Dünyada ve Türkiye’de bilinen ve uygulanan bir kavramdır. İsrafların üretimde minimize edilerek, maliyetlerin düşürülmesini, teslimatın hızlanmasını ve kalitenin iyileşmesini sağlayan en etkin işletme sistemlerindendir.

Üretimde bu kadar etkin sonuçlar veren yalın çalışmaların artık “Ürün geliştirme ve Proje Devreye Alma Süreçlerinde” de kullanılmasının yaygınlaşmasının zamanı çoktan gelmiştir. Her üç faktörü de etkileyen en önemli süreçlerin üretim süreçleri ve ürün geliştirme süreçleri olduğu söylenebilir. 

Bu yazı dizisinin amacı da bu konudaki farkındalığın artırılmasını sağlamaktır.

Bu bağlamda ilk önce ürün geliştirmede 8 israf nedir, nasıl algılanır, aşağıdaki tabloda örnekleriyle açıklanmaktadır.

İsraf TürüTanımÜrün Geliştirme Örnekleri
Ek İşçilikİlk seferde doğru yapılamayan işleri düzeltmek için harcanan zaman ve tüm giderlerTeknik resimde eksik veya hatalı ölçü farkedilmesi nedeniyle resim revizyonu veya farkedilememesi nedeniyle hatalı üretim sonucu tamir-hurda
Fazla stokMalzeme veya evrakların yığılmasıİhtiyaçtan fazla temin edilmiş numune parçalar veya gerekenden fazla üretilmiş numune ürünler
Çok sayıda teknik resmin bir sonraki süreç adımına, örneğin satın almaya geçmesi için bekletilmesi
Fazla üretimMüşterinin ihtiyaç duyduğundan fazlasını yapmak ya da bir sonraki sürecin ihtiyacı olduğu zamandan çok önce yapmakGereksiz (Müşteri talebi olmayan) ilave tasarımlar üzerinde çalışmak
Gereksiz fazladan testler yapmak
BeklemeMalzeme, bilgi veya kararlar için beklemek
Bir önceki iş faaliyetinin bitişini beklemek
Tasarımı girdilerini netleştirebilmek için bir Ürge Mühendisinin satıştan detay bir bilgi beklemesi
Prototip yapmak için tedarikçiden parça beklemesi
TaşımaMalzeme, evrak veya bilgiyi bir yerden bir yere taşımakNumune parçaları Ürge'ye getirmek, götürmek
Teknik resimleri diğer bölümlere elden dağıtmak
YürümeÇalışanların gereksiz yürüme ve hareketleriÜrge ile üretim arasındaki mesafenin uzak olması nedeniyle oluşan yürümeler (hatta seyahatler)
Yerleşim planı hatası nedeniyle ürge bölüm içi oluşan yürümeler
Gereksiz ve uzun yapılan verimsiz toplantılar
Gereksiz İşlemMüşteri talebi olmayan, müşterinin parasını ödemediği, ilgilenmediği işleri yapmakÜrüne müşteri talebi olmayan fonksiyonlar koymak
İlave gereksiz onay süreçleri
İlgisi olmayanlara fazladan resim-bilgi vermek
İnsan potansiyeliÇalışanları dahil etmemek, fikirlerini dinlememek ya da yeteneklerinden yararlanmamaktan doğan israf veya zararİyi tasarımcı olan bir mühendisi başka bir bölümde çalıştırmak
Fikri dinlenmeyen çalışanlar yıpranır ve yeni öneriler sunmaktan vazgeçerler
  • Progim Yalın Dönüşüm ve Yazılım Firması Genel Müdürü
  • Engin Eroğlu 
  • 26 yıllık iş hayatında edindiği tecrübeleri özellikle tasarım ve proje devreye alma süreçlerinde sıkıntı yaşayan işletmeler için paylaşıyor.