Progim Lean Transformation & Software
What is Lean Production

WHAT IS LEAN PRODUCTION?


Yalın Üretim Nedir?
İşletmenin tüm bölümlerinin proseslerinin “geçiş süreleri”ni kısaltır, müşteri tarafından talep edilen ürünlerin “kalite, maliyet, teslimat” faktörlerini iyileştirir.

Böylece işletmenin, karlılığını ve rekabet gücünü artıran bir İşletme Stratejisi’dir.

Aynı zamanda çalışanlarda “kişisel sorumluluk” ve “karşılıklı saygı” ile “sürekli iyileştirme”nin teşvik edildiği “işletme kültürü”nü oluşturur.

Yalın üretim  tekniklerinin sahada fiili olarak uygulanmasını sağlayarak tüm çalışanların sisteme olan bakışını kısa zamanda pozitife çevirir, güven sağlar.
Çalışanlar “Yalın Üretim Sistemi” teorisinin çok güçlü olduğunu eğitimlerde gördüğü kadar pratiğinin de sahada kolayca uygulanabilir olduğunu görür.

Uzun yıllara dayalı saha tecrübesi olan danışmanlarımızla “Yalın Dönüşüm”ü haftalık “Kaizen Çalıştayları” ile gerçekleştiriyoruz.

Since the establishment of Progim, we have implemented lean manufacturing practices with hundreds of successful kaizen workshops.

Kaizen workshops are improvement team works in the selected region within a week.

Bu yöntemi o kadar etkin ve başarılı uyguluyoruz ki Kobiler 6 ay-1 yıl sonra nasıl bir firma olacaklarını.

daha ilk haftada, olmuşunu görerek, gözünde canlandırabiliyorlar.

Bu da firmanın tüm çalışanlarının “Yalın Üretim Sistemi”ne güvenini ilk haftadan sağlıyor.

Our aim is not to fish in businesses, but to teach how to fish.

Factory employees actively participate in workshops and learn this system, and over time, they can perform kaizen workshops on their own.

Thus, the lean manufacturing system is maintained by the company resources.

Yalın Üretim Yararları Nelerdir?

Alan tasarrufu sağlar , israfı azaltır ve en önemlisi verimliliği artırır.

Yalın Dönüşüm sayesinde aşağıdaki kazanımları sağlamış olacaksınız:

  • Verimlilik artışı : %20 – %50
  • Alan tasarrufu : %20 – %40
  • Malzeme-yarı mamul stoklarında düşüş : %30 – %70
  • Yürüme yollarından tasarrufu : %30 – %70
  • Geçiş sürecinde kısalma : %50 – %80

yalın üretim

Yukarıda verilen maddi getirilerin yanında yalın dönüşümün doğrudan maddi olmayan çok önemli ilave getirileri de vardır.

Çalışanlarınız da aşağıdaki önemli kazanımları sağlamış olur:

  • Safer working conditions
  • More ergonomical working conditions
  • Development of mutual respect and personal responsibility
  • The establishment of Kaizen Culture

Karma Üretim – Standartlaştırılmış İş – Kaizen

Yalın Üretim, 5S

ÜNİVERSİTE İŞBİRLİKLERİ